ساختمان سازان تنها اجازه تصرف یک سوم از پیاده رو را دارند

مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران گفت: طبق ضوابط شهرسازی مناطق، ساختمان سازان در یک بازه زمانی محدود اجازه تصرف تنها یک سوم از پیاده راه با پیش بینی تمهیدات و اجرای ضوابط ایمنی را دارند.

ساختمان سازان تنها اجازه تصرف یک سوم از پیاده رو را دارند

مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران گفت: طبق ضوابط شهرسازی مناطق، ساختمان سازان در یک بازه زمانی محدود اجازه تصرف تنها یک سوم از پیاده راه با پیش بینی تمهیدات و اجرای ضوابط ایمنی را دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر عطایی، مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران، با تأکید بر اینکه عبور از پیاده راه جز حق و حقوق شهروندی است، توضیح داد: هیچ فردی حق استفاده خصوصی و تعرض به معابر شهر (مگر در موارد استثنا از جمله احداث ساختمان) را ندارد. طبق ضوابط شهرسازی مناطق، ساختمان سازان در یک بازه زمانی محدود اجازه تصرف تنها یک سوم از پیاده راه با پیش بینی تمهیدات و اجرای ضوابط ایمنی را دارند.

عطایی در پاسخ به این پرسش که ساختمان ساز باید در چه زمانی باید اقدام به جمع آوری حصار کارگاهی یا مصالح ساختمانی کند، گفت: بعد از تکمیل سقف اول، به سرعت باید مصالح ساختمانی از پیاده راه جمع آوری شود. همچنین بعد از اتمام نمای ساختمان نیز باید داربست‌ها به سرعت باید جمع آوری شوند.

او با بیان اینکه حصار کارگاهی می‌تواند تا حداکثر ۵۰ درصد یا یک دوم عرض پیاده راه را اشغال کند، توضیح داد: در مواردی که عرض پیاده راه کمتر از یک متر باشد، حصار کارگاهی به عرض تمام پیاده راه خواهد بود. همچنین دپوی مصالح حداکثر می‌تواند تا ۵۰ درصد پیاده راه را اشغال کند.

مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران یادآور شد: کنترل این ضوابط برعهده شهرداران ناحیه است. در صورت عدم رعایت این مسئله توسط ساختمان سازان، شهروندان با مراجعه به شهرسازی ناحیه و منطقه می‌توانند مشکل را پیگیری کنند. البته نیروهای حریم شهربان هم بر این موضوع نظارت و کنترل دارند تا مشکلی برای تردد شهروندان پیش نیاید.

براساس بخشنامه معاونت معماری و شهرسازی؛ میزان اشغال معابر و همچنین روال نگهداری مصالح ساختمانی در معابر به جهت انجام عملیات ساختمانی به منظور تعبیه حصار ایمنی موقت در اطراف کارگاه‌های ساختمانی به صورت زیر است:

الف- در مورد املاک واقع در محورهای اصلی و همچنین شمال کلیه معابر فرعی، بعد از اتمام سقف طبقه اول، نگهداری مواد و مصالح و نخاله‌های ساختمانی در پیاده رو مجاز نبوده و می‌بایست به داخل محدوده ملک انتقال یابد.

ب- در خصوص املاک واقع در جنوب محورهای فرعی می‌بایست بعد از اجرای سقف طبقه آخر (در صورتی‌که تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه مختل نگردد و رعایت کامل ضوابط پوشش موقت و حصار کارگاهی صورت گیرد) اقدام مذکور انجام پذیرد.